اطلاعیه های مهم

جهت اصلاح ایرادات مقالات ارسال شده از قبل، صرفا اصلاحات لازمه با ذکر دقیق مکان و کد مقاله ، حداکثر تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه در گروه واتس اپ، اطلاع رسانی شود. از ارسال فایل تک مقاله اکیدا خودداری شود 

همکاران محترم کمیته علمی و اجرایی می توانند با ورود به صفحه شخصی خود در سایت سمینار، بخش " گواهی های من "، گواهی خود را دریافت نمایند

  دوشنبه, 26 اردیبهشت 1401  
سخنرانی آقای دکتر بنزی

دریافت لینک

سخنرانی آقای دکتر حجاریان
کارگاه آقای دکتر باستانی

دریافت لینک

کارگاه آقای دکتر مس فروش

دریافت لینک